WEBASTOHUOLTO

Webastokorjauksissa käytössämme on päästömittari ja johtosarjat, millä voidaan auton webasto kytkeä tietokoneeseen ja lukea mahdolliset vikakoodit. Vikakoodien avulla mahdollinen vian aiheuttaja löytyy nopeammin.
Päästömittarilla saadaan säädettyä palaminen tapahtumaan mahdollisimman puhtaasti, jolloin palopesä pysyy puhtaana ja toimivuus varmempana.